Takaisin

Midinvest Management Oy:n hallinnoimat rahastot irtautuivat Pislasta

Omistus säilyy keskisuomalaisissa käsissä

Toimiva johto, yksityinen pääomarahasto Midinvest Oy sekä joukko muita keskisuomalaisia yksityissijoittajia ovat ostaneet Pisla Oy:n koko osakekannan. Myyjinä ovat Midinvest Management Oy:n hallinnoimat rahastot sekä Pekka Kuivalainen, joka jatkaa edelleen Pislan toimitusjohtajana ja on mukana myös uudessa omistuspohjassa. Osapuolet eivät julkista kauppahintaa.

Pisla-konsernin uuden emoyhtiön, Pisla Invest Oy:n, omistajiksi tulevat Kuivalaisen lisäksi yhtiön operatiivisesta johdosta myös varatoimitusjohtaja Ilkka Keskinen sekä talouspäällikkö Tuija Muhonen. Konsernin nykyinen johtoryhmä jatkaa tehtävissään.

Omistusjärjestelyn myötä yhtiön hallitusta uudistetaan ja laajennetaan monipuolisella alan liiketoimintaosaamisella. Uusi omistusrakenne mahdollistaa Pisla-konsernin kasvun ja entistä voimallisemman kansainvälistymisen myös jatkossa.

“Nyt toteutettu omistusjärjestely vahvistaa Pislan edellytyksiä tarjota ja laajentaa entisestään kansainvälistyville asiakkaillemme markkinoiden kilpailukykyisimpiä tuotteita ja palveluita,” iloitsee toimitusjohtaja Pekka Kuivalainen.

“Pääomasijoittaja voi olla tyytyväinen Pisla-konsernin vakaaseen kasvuun ja vahvaan asemaan etenkin kotimarkkinoilla. Toimialan haasteista huolimatta Pislasta on kasvanut merkittävä toimija koko Itämeren alueen rauta- ja sisustuskaupan ketjujen palvelutoimittajana. Uudet omistajat tulevat vauhdittamaan Pislan kasvua ja kansainvälistymistä entisestään,” toteaa toimitusjohtaja Jukka-Pekka Nikula Midinvest Management Oy:stä.

Lisätietoja:

Jukka-Pekka Nikula, Midinvest Management Oy, puh. 050-5399 378, jukka-pekka.nikula@midinvest.fi

Pekka Kuivalainen, Pisla Oy, puh. 0400-942 367, pekka.kuivalainen@pisla.fi

Midinvest Management Oy on pienten ja keskisuurten yritysten omistusjärjestelyihin ja kasvun rahoittamiseen erikoistunut yhtiö. Sen hallinnoimien pääomarahastojen varat ovat noin 70 miljoonaa euroa. Rahastojen suurimmat sijoittajat ovat suomalaisia institutionaalisia sijoittajia. Rahastojen salkuissa on tällä hetkellä 15 kohdeyhtiötä. www.midinvest.fi

Pisla Oy on yksi merkittävimmistä suomalaisista kasvuhakuisista rauta- ja sisustuskaupan tuotteiden ja palveluiden valmistajista ja tukkutoimittajista niin kotimaassa kuin Itämeren alueella. Yhtiö on perustettu Viitasaarella vuonna 1976. Pisla-konserniin kuuluvat tytäryritykset Vertex S.A. Puolassa, Vertex CZ s.r.o. Tsekin tasavallassa ja Pisla O.O.O. Venäjällä. www.pisla.fi

Takaisin