Toimintatapamme

Tavoitteemme on, että sijoitustemme arvo nousee, ja siksi olemme aktiivisesti mukana kohdeyhtiöidemme liiketoiminnan kehittämisessä.

Pääomasijoittajana tuomme kohdeyhtiöön muutakin kuin rahoitusta. Toimimme läheisessä yhteistyössä yhtiöiden omistajien ja johdon kanssa. Yhteistyöverkostomme on laaja, ja meillä on hyvät suhteet muihin yritystoimintaa rahoittaviin ja tukeviin toimijoihin. Käytettävissämme on myös ulkopuolisia asiantuntija- ja manageerausresursseja.

Pyrimme kasvattamaan sijoituskohteitamme vahvistamalla markkina-asemaa kotimaassa, kansainvälistämällä liiketoimintaa tai tekemällä yritysostoja. Olemme toteuttaneet sijoituskohteissamme yli 50 yritysjärjestelyä.

Sijoituskohteissamme emme ole pysyvä omistaja, vaan yleensä irtaudumme 3-7 vuoden kuluessa myymällä yhtiön teolliselle toimijalle tai toiselle pääomasijoittajalle.

Keskimääräinen sijoitusaikamme on ollut 5,5 vuotta.

Vastuullisuus

Vastuullisuus eli ympäristö- ja sosiaalisten asioiden huomioon ottaminen sekä hyvän hallintotavan noudattaminen ovat yritystoiminnassa yhä keskeisempiä. Myös meille vastuullisuus on tärkeää niin omassa kuin kohdeyhtiöidemmekin liiketoiminnassa.

Teemme vastuullisuuden eteen konkreettista työtä: jo potentiaalisia sijoituskohteita arvioidessamme ESG-kysymyksiin (Environmental, Social, Governance) liittyvät uhat ja mahdollisuudet ovat tarkastelussamme, kohdeyhtiöiltämme edellytämme yritysvastuun tuntemista ja hallintaa, ja seuraamme vastuullisuuspolitiikkamme toteutumista. Korkeat liiketoimintaeettiset vaatimukset ja korkeat tuottovaatimukset eivät ole ristiriitaisia tavoitteita.

Pääomasijoittaminen on säädeltyä toimintaa. Olemme Pääomasijoittajat ry:n (FVCA) jäsen sekä vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain (162/2013) mukainen rekisteröitymisvelvollinen vaihtoehtorahastojen hoitaja.

Noudatamme sijoittajaraportoinnissamme ja kohdeyritysten arvonmäärityksessä alan kansainvälisiä ohjeistuksia (IPEV Valuation Guidelines, Invest Europe Professional Standards).

Rahastot ja sijoittajat

Sijoittajina rahastoissamme on suomalaisia, pääasiassa institutionaalisia sijoittajia sekä julkisen sektorin toimijoita.

RahastoToimikausiPääomaToimialue
Midinvest Oy 1994 –7,3 milj. €Pääasiassa Keski-Suomen alueella
Midinvest Fund II Ky2006 – 27 milj. €Valtakunnallinen
Midinvest Fund PH I Ky2005 – 8 milj. €Päijät-Häme
Midinvest Fund I Ky2001 – 201513,4 milj. €Valtakunnallinen
Midinvest Fund KSV Ky2003 – 20153,3 milj. €Keski-Suomi
Midinvest Fund YPY I Ky2003 – 20153 milj. €Ylä-Pirkanmaa
JyväsSeed Fund Oy2004 – 20153 milj. €Keski-Suomi